Регистрация    Войти
Авторизация
Эрдоган выступил с угрозами в адрес Нидерландов
13-03-2017, 15:45 161 0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили двух турецких министров в страну. В субботу голландские власти не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции
США и Китай договорились о сотрудничестве в сфере кибершпионажа
26-09-2015, 10:55 415 0
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о принятии новых взаимных мер по противодействию кибершпионажу. Лидеры двух стран обязались не осуществлять и не поддерживать деятельность, направленную на похищение интеллектуальной собственности с помощью кибернетических
CHERKESSIA.NET YAZARI CETAO İBRAHİM`E FSB`DEN BASKI
9-03-2012, 05:36 2 618 0
Ocak ayı sonlarında, Interpol tarafından arandığı belirtilen Türkiyeli bazı kişilerle ilgili yapılan soruşturmada bilgilerine başvurulacakları gerekçesiyle, evlerinden veya farklı yerlerden alınarak Maykop FSB
«Адыгэ Хасэ – Черкес Парламент» изэфэс ыштэгъэ Резолюциер
26-02-2012, 19:38 3 312 0
Адыгэ Республикэм и Адыгэ Хасэ изэфэс зэрэхигъэунэфыкIырэмкIэ, Сирийскэ Арабскэ Республикэу адыгабэ зыщыпсэурэм хэгъэгу кIоцI политикэ гумэкIыгъошхоу илъ хъугъэм IэкIыб къэралхэм яIоф къызэрэхалъхьэрэм къыхэкIэу непэ Iэшэ зэпэуцужьыныгъэм нэсыгъ.
İbrahim Yağan: Çerkesler de her ulus gibi kendi devletlerinin olmasını ve toprak bütünlüklerini isteme hakkına sahiptir
26-02-2012, 01:53 5 020 0
Abhazya, Rusya ile Gürcistan arasındaki kötü ilişkinin tutsağı olmamalı. Gürcistan ve Abhazyanın arasında ilişkinin düştüğü çıkmazdan kurtulunması için yeterince uzun süre geçti. Bu
Rusya Federasyonu Konseyi Suriye'ye heyet gönderiyor
21-02-2012, 13:38 2 205 0
Suriyeli Çerkeslerin anavatanlarına geri dönüşü konusu Rusya Federasyon Konseyi tarafından inceleniyor. Rusya parlamentosu basın sözcülüğü Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Moskova’daki Suriye
Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Göçmen Bürosu Suriyedeki Çerkesler ile ilgili araştırma yapmak üzere görevlendirildi
20-02-2012, 18:16 3 037 0
Albert Kajarov - Federal yönetim tarafından bu sorun ile alakalı açıklanmış resmi bir pozisyon yok, fakat, sorun üzerinde kesinlikle çalışılıyor. Benim bildiğim kadarıyla, ülke yöneticileri tarafından, Rusya
Arambi Hapay: Öncelik geri dönüş
17-02-2012, 18:46 3 406 0
Organizasyonumuz, diğer Adıge Khase sivil hareketleri gibi Dünya Çerkes Birliği’ne bağlı bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Temel görevimiz, Adıgey Cumhuriyetinde yaşayan Adıgelerin ve DÇB çatısı
Adıge Khase, kongre bildirisini yayınladı
17-02-2012, 18:28 1 574 0
Adıgey Cumhuriyeti sivil toplum kuruluşu Adıge Khase, Suriyeli Çerkeslerin anavatana dönüşünün görüşüldüğü kongrenin ardından bir bildiri yayınladı.
Suriye`deki Çerkesler için Adıge Xase - Çerkes Parlamentosu Zefesi toplandı
12-02-2012, 20:14 2 597 0
Adıgey Cumhuriyeti Adıge Xase- Çerkes Parlamentosu yönetim kurulu Zefesten, durumun olağanüstülüğü ve her gün yeni bir gelişmenin olduğu bu ortamda, Suriye`deki Çerkesler husunda yapılacak, acilen yerine getirilmesi
SURİYE’DE NELER OLUYOR?
29-01-2012, 22:14 2 267 0
Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet komitesi Başkanı Sayın Zurab ADLEYBA, Türkiye ve Orta Doğu Daire Başkanı Sayın İnar GİTSBA ve Abhaz Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Feridun AKSOY( Akhusba) Suriye’nin
КIумпIылыр и къулыкъум къытонэ
19-01-2012, 14:50 2 440 0
ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий мэрем кIуам республикэм и Iэтащхьэ къулыкъум пэрыувэжащ икIи Адыгейм и конституцэм и ипкъ иткIэ правительствэр зэбграгъэкIащ.
Гузэжъогъу Iофым (Сирие) Адыгэр дэлэжьэнэу фэхьазыра?
18-01-2012, 08:47 3 442 0
Мазэ I0 хъугъэ Сирием бырсырхэр зэрэщыIэр, ащ цIыф мин пчъагъэу хэкIодагъэм Адыгэхэр хэтых. Мазэ ипэкIэ Сирием щыщ Адыгэ куп лъэIу тхылъкIэ зыкъыфагъэзэгъагъ УФ ипащэхэм, Адыгэ Республикэхэм я пащэхэм ыкIи Адыгэ Хасэу щыIэхэм Адыгэ Хэкум ащэжьынхэу. Шъыпкъэр пIощтмэ лъэIу тхылъэр къагъэхьыгъэ
Къаныкъо Арсен: Сирие Адыгэмэ я къэгъэзэжьын нахь IэшIэхэу шIыгъэн фае
17-01-2012, 03:11 2 238 0
Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ипрезидентэу Къаныкъо Арсен щылэмазэм и 15 Налчик пресс конфенинциеу щыш1ыгъэм Сирием щыпсэурэ Адыгэхэр Адыгэ Хэкум къызэрагъэзэжьыщтыр нахь IэшIэхэу шIыгъэн фаеу къиIуагъ. Мы Iофым ехьылIагъэу Къэбэртае-Бэлкъарым ипарламент джэпсалъэ Урысие Федерацием ипезидент
Кавказ Федерацием илIыкIохэр Сирием кIощтых
15-01-2012, 22:21 3 115 0
Тыркуем щылажьэрэ «Кавказ Федерацие» зыфиIорэм исайт зэритымкIэ, КАФФЕД-м джырэблагъэ илIыкIохэр Сирием игъэкIощтых. Ахэр Сирием щыпсэурэ Адыгэхэм яIоф зытет зэрагъэшIэнэу ары. Сирием илIыкIоу (посол) Стамбул дэсымрэ ыкIи Тыркуем иIэкIыб къэралыгъо IофхэмкIэ иминистерырэ Сирием щыпсэурэ Адыгэхэм
Сирием ис Адыгэмэ джыри зэ лъэIу тхылъкIэ УФ зыфагъэзагъ
3-01-2012, 21:07 2 059 0
Сирием ис Адыгэ нэбг 80 фэдиз лъэIу тхылъкIэ зыфагъэзагъ УФ ипащэхэм, Адыгэ Хэгъэгухэм япащэхэм ыкIи Адыгэу хэкум исхэм.
Suriyeli Çerkesler yardım çağrılarını yinelediler
3-01-2012, 20:43 3 084 0
Son günlerde Rusya Federasyonundan yardım ve kurtarma çağrısında bulunanlar üzerinde uygulanan baskılara rağmen biz yeniden içtenlikle atalarımızın topraklarına dönmek sitediğimizi, Kuzey Kafkasyadaki kız ve erkek
Thakuşıne Aslan Suriye’den Çerkesyaya dönüp yerleşmiş olanlarla görüştü
3-01-2012, 20:20 1 782 0
Dar Başkanı ve aynı zamanda kendisi de Suriyeden gelip vatanına yerleşmiş olan Anvar Yahya; Suriyede şu an olan olayların neredeyse
Çerkes (adıge) toplumsal organizasyonlarının Suriyeli Çerkesler Hakkında Medvedev'e çağrısı
3-01-2012, 20:02 2 188 0
Saygıdeğer Dmitri Anatolyeviç, Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşayan Adıge (Çerkes) etnik grubuna mensup Rusya Federasyonu soydaşları, bulundukları ülkede politik durumun keskinleşmesi üzerine Rusya Federasyonu Başkanından
«Единэ Россием» июбилей зэфэс Адыгеим илIыкIохэри хэлажьэх.
24-09-2011, 09:53 2 251 0
Непэ ВПП-у «Единэ Россием» июбилей зэфэс Урысыем икъэлэ шъхьаIэу Москва къыщызэIуахы. Партием и Адыгэ регион къутамэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, «Единэ Россием» и Генсовет хэтэу Къуекъо Эдуард, регион политсоветым
Къолъхьэ тын-Iыхыным ипэшIуекIон агъэлъэшы
21-09-2011, 16:25 2 517 0
Къолъхьэ тын-Iыхыныр Адыгеим имызакъоу, зэрэ Урысыеу анахь гумэкIыгъо Iофхэм ащыщ. Къэралыгъо къулыкъумкIэ ыкIи кадрэ политикэмкIэ ГъэорышIапIэм, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие регион щынэгъончъагъэм иIофыгъохэмкIэ икъутамэ Адыгеим и