» » » Фамилии черкесов Иордании по населённым пунктам (данные на 2013 год)
Фамилии черкесов Иордании по населённым пунктам (данные на 2013 год) 16:00 Воскресенье 0 8 602
12-11-2017, 16:00

Фамилии черкесов Иордании по населённым пунктам (данные на 2013 год)

Уадисир. Основан бжедугами. Первые переселенцы:

Къат, Хьэткъуей, Абэзэхэ. Бгъанэ, Хьэлашт, ХьэдэгъэлI, ЛIыбзу,Лыщэ. Цей, Хьэткъуэ, Хьэтх, Мэрэтыкъуэ, Хъут, Тхьэрыкъуахъуэ, Хэкужъ, ГутIэ, Джэрым, Бырсекъуэ, Абрэдж, Бланэукъуэ. Даур, Жанхъуэт, Жанэ, Кубэ, НэпIащэ, Пщыбий, Теувэж, Дыгъужъ, Тыкъуэ. Тхьэгъэпсо, Цыбэ, Джатауэ, Джатэныкъуэ, Iэбыдэ, МэшхуэфI, Псыкумб, Чуикъуэ, Iэпыщ, Щхьэлдыгъу, Кужъу, Къуижъ, Хъуажъ, Шагужъ, ШащIэ, Хьэпэпх, ЩабэрыкIуэ, Кхъуэц, Гъунэжъыкъуэ.

Сыуелых. Сейчас часть Аммана. Основан чеченцами. Первые черкесы:

Абеикъуэ, Абэзэхэ, АфэщIагъуэ, Гуанэ, Бабыгу, Бажэ, Бжэнтхьэлэ, Бетыгъуэн, Болэт, Бырмамыт, КIыщокъуэ, ДыщэкI, Жъанэ, ИмыкI, Къалэ, Къардэн, КIэщт, ЛIыгуащIэ, Насып, Нэхущ, Сейн, Щхьэгъэпсо, Токъмакъ, Умэт, Хьэтыкъуей, Хъуран, Шакъмэн, Шышэ, Шыкъым, Щэрдан, ЛIыпщ, Щэрмэт, ЩхьэщэмыщI, Пхъэш, ЯфIэунэ, Лъостэн, Налшык.

Нахур. Основан бжедугами и шапсугами. Фамилии:

Дыгъужъ, Дидыхъу , Щэумэн, Лыш, ЛIыбзу, НэпIащэ, Уджыхъу, ЩабэрыкIуэ, Абыдэ, Бесчокъуэ, Еутых, Къат, Хьэжэлыкъуэ, Щаджэ, Щхьэлахъуэ, Цей, Хъут, Хьэпэхъу, Хьэдыгъу. Жамбэч, Борэн, ЕхъулIэ, Щхьэныкъуэ. Щхьэдэ, Щынахъуэ, Хьэкъугъ, Пхъауэ, Жъанэ, Кужъу, Гъыш, Беикъуэ, Лу, Стащ, Хьэджыкъуэ, Хъуацэ, Емызэш, Едыдж, Щхьэпс.

Ар-Русейфа. Основана выходцами из Кабарды. Фамилии:

Къэрэшей, Хьэвжокъуэ, Токъмакъ, Сейн(Щхьэгъэпсо), Къущхьэ, Шыбзыхъуэ, Молэ, Мыщокъуэ, Джырандокъуэ, Архъагъэ, Кхъуэжъ, Быж, Пащты, Тыкъуэ, Тажджэ, Iэпщэ, ХьэIупщы, Алътуд, Елджэрыкъуэ, Джэшокъуэ, Къунаш, Сыжажэ, Къасым, ТIэф, Тхьэмокъуэ, Алътудыкъуэ, Махъцэ, Къуршэ, Щэбэт.

Джераш. Фамилии:

Хъущт, Дыгъужъокъуэ, Дыду, Дидан, Къашыргъэ, Уэтей, Жылокъуэ, Мысхъуэжъ, Цагъэ, Хъуэст, ХьэцIыкIу, Щауэжъ, Щоджэн, Iэхъуэмыхъу, Шыкуэ, Хъуран, ХьэIупщы, ЦIывынэ(ТIэш), КIэмпIарэ, Кацу, ЛIуп, Тыкъуэ, Къуршэ, Уэрэзей, Хьэжу, Къалэбатэ, Къардэн, ЛIыгуащIэ, Мэшыкъуэ, Мамхэгъ, Сейн, Сэрхъущ, Тажджэ, Тырку, Тхьэгъэзит, Къазмыхь, ТIыхъужъ, Абазэ, Балъкъэр, Бешто, Бэлагъ, Бырс, Гъубжокъуэ, ГъукIэ, Думэныщ, Архэст, ДыщэкI, Жэмыхъуэ, Сэбанокъуэ, Занилэ, Мэлдыж, Зыхъуэ, Хьэрэтокъуэ, КIэщ, ШыкIэбахъуэ, ИмыкI, ЩауэцIыкIу, Шуужъ.

Поселившиеся в Аммане после 1900 года:

Хъымыщ, Шупашэ, НэгъущI, ЩауэщIэ, Щэджащэ, IэщIэмыж, Шумыз, Хъущт, ХъупащIэ, Хьэгъур, Нэмрокъуэ, ПыIэхужъ, Пхэнэхъу, ПщэкIэщI, Пщыхужъ, ПщыпIытI, ПэтIууащIэ, Тэмыхъу, Хьэхъу, ХьэхъуратIэ, Натхъуэ, Лъостэн, Еныхъу, ЕхъулIэ, ЛъэцIэрыкъуэ, Къуийхьэжыкъуэ, Зэчэ, Бгъанэ, Хъурмэ, Ергъуж, IэкIэщI, БланэгъапцIэ, Хьэтыкъуей, Жъажъий, Теймаз, ТхьэилI, Хьэткъуэ, Мэлгуэш, Гъуанэджыкъуэ, Хьэтх, Iэбыдэ, ХъуэщIэбыдж, Мэлыш, Уэстокъуэ, ЛIымахуэкъуэ, Шымнэкъу, ХьэтIанэ.

Выходцы из Кабарды, поселившиеся в Аммане:

Аброкъуэ, Абазэ, Ащнокъуэ Балъкэр, Бэрокъуэ, Бэвыжъ, БищIо, Бырмамыт, Вэрокъуэ, Выхъуэ, Гуэщокъуэ, Гъубж, ГъукIэлI, Дэбагъуэ, Джатэжъей, Къардэн, Къалэжъокъуэ, Къунаш ,Кхъуэхъу, Мэмчокъуэ, Нэгуэр, Пщыхъуэжъ, Теху, Тхьэбысым, Урыс(ФащIэ), Мамхэгъ, ЛампIэжъ, Алъэсчыр, Къул, Къуршэ, Щокъарэ, Шурдым, ЦIыпIынэ ,Къумыкъу, Хьенэ, Мэшыкъуэ, Шыд, Шыкъым, Къущхьэ, ШкIахъуэ, ЛIуп, Хьэгъундокъуэ, Цей, АфэщIыж, Молэ, Кхъуэнэ, МафIэдз, Лий, Къэпшорэ, Чым, кIэрэф, Къанокъуэ, Нэгъуд, Нэгъуей, Теунэ, Тыкъуэ, ФIыцIэхъу, Хьэвжокъуэ, Хьэмдэхъу, Хьэщэ, Хъурмэ, Хъутат, Щоджэн, Щэрмэт, Щолэхъу, Щынахъуэ, Хьэтыкъуей, БжэныкIэ, Къэзан, КъуэщIысокъуэ .

Мухаджирин. Выходцы из Малой Кабарды:

Ансыкъуэ, Батыр, Бэчыжъ, Балъкъэр, Борэн, Бжъыней, Бжьэнокъуэ, Токъу, Уэрдым, ГъукIэпщ, Дадыхъу, Сэбаншы(Дохъукъан), Джэшокъуэ, Емызэш, Ервас, Жамборэ, Жылау, Къандур, Къамбэчокъуэ, Къанкъуэщ, КIэрашэ, Къуэдзокъуэ, ЛампIэжъ, Умар, Хьэбылэ, Хьэмыку, Хьэткъут, ХьэпIытIэ, Шэт, Щанэ, Тхьэкъуахъуэ, ГъукIэ, Быкъуэ, КIэрыплъэ, Уэркъ, Пасэжъ, кIыщ, Къэзан, Молэ, Хъуэст, Цей, Шэджэм, Нащхъуэ, Мамщокъуэ, Турзокъуэ, Абеикъуэ, Бешто, Борей. ЛIырыж, Тэжэр, Тэжэр, Зокъуэ, ПщыукI, БжэныкIэ, Шыд, Гъулджокъуэ, Умэт, Сыжажэ, Думэныщ, Хьэкъул, Мыд, Хьэрэдурэ.

*****

Кроме этого, в Саудовской Аравии проживают следующие фамилии-Багъ, Къэзан, Аргъыш, Гъыш, Лъыс, Шагужъ, Щауэжъ, Щоджэн, КIэрэф, Хьэгъур, Бабынэ, ещё некоторые ....

-

Оставить комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
   heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
   winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
   worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
   expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
   disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
   joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
   sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
   neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив