Регистрация    Войти
Авторизация

Фестивалым чанэу хэлэжьагъэх

Категория: В Мире / Мероприятие
Фестивалым чанэу хэлэжьагъэх ЗыкIыныгъэм ыкIи зэкъошыныгъэм и фестивалэу «Мир Кавказу» зыфиIорэр я пшIыкIуплIэнэрэу мыгъэ къалэу Астрахань щыкIуагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу тиреспубликэ илъыкIохэри ащ хэлэжьагъэх. АР-м культурэмкIэ и министрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт зипащэ купым хэтыгъэх Къэралыгъо орэдыIо ыкIи къэшъокIо купэу «Ислъамыер», сурэттехыхэр, АР-м лъэпкъ культурэм игупчэ иIофышIэхэр. Адыгеим щыпсэурэ IэпэIасэхэм яIэшIагъэхэр зыхэт къэгъэлъэгъоныр фестивалым къекIолIагъэхэм ашIогъэшIэгъоныгъ. Нэбгырэ 15-мэ ашIыгъэ пIуаблэхэр, адыгэ шъуашэхэр, Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэр экспозицием хэтыгъэх. Анахьэу зэкIэмэ агу рихьыгъэр дышъэ идагъэр ары.
КультурэмкIэ ыкIи искусствэмкIэ и координационнэ совет изэхэсыгъоу щыIагъэм культурэм щылэжьэщтхэм ягъэхьазырын фэгъахьыгъэ Iофхэм щытегущыIагъэх.
Пчыхьэм творческэ коллективхэу фестивалым къекIолIагъэхэр зыхэлэжьэгъэхэ гала-концертыр щыIагъ. Дунаим щызэлъашIэрэ купэу «Ислъамыер» ащ хэлэжьагъ. Адыгеим къикIыгъэ артистхэм Iэгу тео макъэшхокIэ къапэгъокIыгъэх.

Фаина Афашагова
ИА НатПрессскачать dle 10.6фильмы бесплатно
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
загрузка...